Angelplace On Earth

Soul Realignment, Reiki Healing, Änglakorts Läsningar, Andlig Coaching

Vad är Soul Realignment Läsningar?

Soul Realignment är underbara, kraftfulla healing verktyg som sprider ljus över vem du är på själsplan, vad du har i ditt Akashiska Arliv som påverkar dig i detta liv. 

Allt är energi och många energimässiga frågor följer oss från livstid till livstid. Oftast för att vi är omedvetna om dem. Det betyder inte att vi är besatta av något negativt. Det betyder att vi bär med oss energier som har skapats av oss själva från de val vi gjort. Och . . . vi gör val hel tiden, baserat på vad vi för närvarande vet och har erfarenhet av.

Så när vi börjar med den medvetna andliga vägen, har vi denna längtan efter att utvecklas, växa och rensa vår väg mot det  gudomliga och mot oss själva. Mycket p.g.a. vår starka vilja att röra oss framåt på den andliga vägen, så börjar vi attrahera mer av det vi fortfarande har som energimässiga band, restriktioner eller blockeringar. Några av dessa saker kan vi rensa själva, men ofta fastnar vi i en specifik fråga . . . Vi kan alltid rensa saker själva men det kan ta mycket längre tid, kanske livstider . . . 

En Soul Realignment Reading hjälper dig att förstå din själs specifika kvaliteter och energier, likväl som att du får hjälpa att rensa en energi som kanske står i din väg. 

Ljus & kärlek

Anne

 

14 sep 2017