Angelplace On Earth

Soul Realignment, Reiki Healing, Änglakorts Läsningar, Andlig Coaching

Angelplace önskebrunn

Önska dig något i önskebrunnen. Tankar är starka och skapande. Rikta din energi mot Änglarna och Universum. Skriv sedan ner din önskan. Din önskning behöver bara vara tydlig för dig själv och änglarna.

Önskebrunn

Kom ihåg att vi är skapare av vår verklighet och att vi äger vår egen kraft, alltid. Var icke fördömande mot människor i allmänhet och dig själv i synnerhet. Vi gör alla så gott vi kan utifrån vår situation och erfarenhet och vi kan alltid förändra oss själva och göra nya val oavsett hur livet ser ut. Gör val som är i enlighet med dig på själsnivå. Det kan aldrig bli fel för dig men det kan betyda att du behöver kliva ur delar av vad du lärt dig och allmänna konventioner.

Mycket Ljus & Kärlek