Angelplace On Earth

Soul Realignment, Reiki Healing, Änglakorts Läsningar, Andlig Coaching

Om mig

  

Anne Andersson är Certified Angel Card Reader™ av Doreen Virtue och Radleigh Valentine, Certified Assertiveness Coach av Doreen Virtue, Medium, Certifierad Reiki Healer, tränad av Ursula Sjölund och Certifierad Advanced Soul Realignment Practitioner, tränad av Andrrea Hess.

Hon initierades i "Kunskapen" av Maharadji i början av 1980-talet, studerade mediumskap för Lottie Wallin och Birgitta Tholander 2006/2007 och ger även medialt kanaliserade budskap. Hon är tränad i Reiki Method of Natural Healing 2001 och 2017, har arbetat på en online Tarot linje 2011, Änglacirkeln och blev Certified Angel Card Reader av Doreen Virtue and Radleigh Valentine 2015. Hon innehar också utbildning i Debriefing och ledarskap. Anne jobbar för närvarande hos Crystal Clear Psychics som en Angelcard Reader och Intuitive Reader. Vänligen notera att arbetet inom Crystal Clear Psychics är enligt deras villkor och regler och är inte kopplat till mina personliga läsningar på denna website. Anne är Certified Angelpractitoner genom IAAP sedan 15 december 2018.

Anne arbetar med änglarna och de uppstigna mästarna. Ärkeängeln Metatron, Ärkeängeln Michael, Ärkeängeln Raphael, Ärkeängeln Haniel och den uppstigna mästaren Melchizedek är hennes närmaste guider.

Dr Joshua David Stone, Diana Cooper, Doreen Virtue och Drunvalo Melcizedek har varit till stor inspiration för hennes andliga utveckling tillsammans med många andra andliga lärare.

Från tidig barndom har Anne haft många andliga upplevelser. Hon föddes och växte upp med sin mamma och mormor i Sverige. Anne bodde i Grekland mellan 1991-2001. År 2000 hade Anne flera möten med änglar och ett kall att utveckla sin andlighet och livsväg mer medvetet. Sedan dess har hon studerat många olika andliga områden. Hon är en varm och positiv själ som alltid har ett leende och andliga insikter att dela.

Anne är skaparen av Angelplace On Earth webbsidor och Angelplace på Facebook. Hon talar svenska, engelska och grekiska. Hennes själsuppdrag är att sprida kärlek, ljus, tacksamhet och kanaliserade meddelanden från änglarna och de uppstigna mästarna. Anne arbetar nu med änglakortsläsningar, andlig vägledning och soul realignment för att hjälpa andra att hitta vägen mot sin andliga livsväg. Anne har varit radiovärd för "Soul Sisters Show"on Psychic Talk Radio tillsammans med radiovärd Sue Schumacher varje torsdag sedan mars 2018 till januari 2019. Det var en LIVE direktsänd radioshow ... Anne, Sue Schumacher & Joyce Saun kommer snart att lansera en egen radio network, Scrolls of the Soul Radio Network, planerad i maj 2019. 

Som en Advanced Soul Realignment Practitioner arbetar hon med att anpassa/sammanfoga, heala, rensa och ta bort blockeringar från klienters Akashiska Arkiv. Hon läser din själ och gör en själsprofil, från den kan hon berätta för dig om din själs essens, din själs kvaliteter, varifrån din själ härstammar, din själs vibration, utmaningar och blockeringar som du stött på genom dina liv som påverkar dig i ditt nuvarande liv etc. Det finns mycket och djupgående information som kan hjälpa dig på din nuvarande livsväg. Hon rensar, healar och sammanfogar restriktioner och blockeringar som hon hittar i ditt arkiv. Det känns ofta som en livsförändrande händelse när du får din läsning, har fått rensning/healing/sammankoppling utförd av henne och du sedan arbetar med dina egna energier i 21 dagar så att energierna kan ”sätta” sig.

Klicka här för att se min sida som Advanced Soul Realignment Practitioner. 

Anne samarbetar just nu me Sheri Myers, som är skaparen av My Angel Prayers, med att skapa ängla böner för "My Angel Prayers"  som lanseras 1:a maj 2019 och vara tillgängligt genom ALEXA från Amazon. Läs mer om My Angel Prayers

Lyssna på Sheri Myers intervju med Anne om Änglar


Ett stort tack till mina ängla- & själssystrar och vänner som hjälpt mig växa på den andliga vägen

Bear Spirit Indigo

Angel D'Realms


Lite inspiration på din väg:

"I do not dwell on the past, for it does not excist, and neither do any stains from the yesterdays of life. I do not think about what will happen tomorrow, because tomorrow is yet unknown, a blank page to be filled. I am only living in the present moment, because it is the only thing that exicsts"


Vi skapar alltid vår erfarenhet genom vårt val, antingen undermedvetet eller medvetet. Vi är den ultimata auktoriteten i vår egen erfarenhet genom vår fria vilja. Vi är alla alltid 100% ansvariga för hur vi skapar och har skapat våra egna omständigheter, resultat och konsekvenser. Alla val skapar en konsekvens och håller samma energi som det val som skapade det, lagen om Karma. Varje konsekvens som skapas i den fysiska dimensionen måste arbetas genom och lösas medvetet genom nya val som gjorts under inkarnation. Problem måste lösas på samma dimensionsnivå där de skapades. Vi har fått den fria viljan som en vacker gåva, vi skapar genom vår fria vilja. Ingen annan kan någonsin skapa vår erfarenhet för oss och vi kan inte skapa någon annans erfarenhet för dem. Ingen annan har befogenhet att påverka oss om vi inte ger dem den makten. Vi är alla unika. Vi är alltid den mest kraftfulla auktoriteten i våra liv. Ingen annan själ, energi, entitet kan någonsin störa vår fria vilja. Vi är skaparen av vår egen erfarenhet och när vi har tydlighet i avsikt genom medvetenhet, finns det ingenting som kan störa vår fria vilja. Vi är här för att vår själ ska uppleva sig genom sin skapelse och syftet är att skapa och uppleva. Därför finns ingenting att betrakta som bra eller dåligt, själen har alltid skapat upplevelsen. Det finns bara fördomar, antaganden och åsikter som gjorts ur ett mänskligt perspektiv. När vi är medvetna om energier eller problem som vi anser vara negativa, har vi befogenhet att rensa dem på en gång. Energi följer alltid avsikt och allt som behövs för att rensa någonting effektivt är ett medvetet val. Vi är alla gudomliga och vi tar fullt ansvar för våra resultat. Vi fokuserar vår uppmärksamhet på vår mänskliga erfarenhet här och nu. Andlig information är alltid tillgänglig för alla och är aldrig vilseledande, mystisk eller smickrande för egot. Andlig information innehåller information som hjälper oss att göra medvetna ansträngningar och val för att skapa resultat i våra liv.

Massor av Ljus & Kärlek