Angelplace On Earth

Soul Realignment, Reiki Healing, Änglakorts Läsningar, Andlig Coaching

Kom med i Earth Angels på Facebook

Kom med i vår nya grupp EARTH ANGELS på Facebook. En källa till inspiration om änglar. Syftet med denna grupp är att inspirera varandra, prata om tecken och guidning från änglarna och universum, ge hopp, ge kärlek, ge glädje, ge frid.

Vi har alla en del bit av pusslet till hur allt hänger samman och fungerar spirituellt. Det är vad vi delar här, kärlek, ljus och frid.

24 sep 2017