Angelplace On Earth

Soul Realignment, Reiki Healing, Änglakorts Läsningar, Andlig Coaching

Förlåtelse

Förlåtelse är så lätt och ändå så svårt. Förlåtelse är en av de absolut viktigaste sakerna i ditt liv. Varför? För att du sätter restriktioner på dig själv och andra om du är oförmögen att förlåta. Förlåtelse är en handling av stor självkänsla och styrka.

När du inte förlåter någon, håller du den negativa energin levande. Att förlåta betyder inte att låta andra behandla dig som de vill och att acceptera behandlingen. Att förlåta betyder att du frigör situationen och den negativa energin. Faktiskt, så kan du inte gå vidare utan att förlåta och du håller också fast den andra personen eller situationen.

Ibland finns det ingen möjlighet att prata med personen och förlåta. Det spelar ingen roll. Det enda som betyder något är att du ärligt och på riktigt förlåter från ditt hjärta. Du måste verkligen ha intentionen av äkta förlåtelse. Det är en av de största gåvorna du kan ge dig själv, den andra personen eller situationen. 

Om du fortfarande känner dig sårad och har känslor av agg och ilska, be änglarna hjälpa dig. För att verkligen förlåta, måste du läka dina sår först. Så snart du har befriat dig själv från negativa känslor är du redo att börja be om förlåtelse. Kom ihåg, när du verkligen förlåter . . . frigör du både dig själv, den andra personen eller situationen. 

Här kommer en vacker bön om förlåtelse

I forgive everyone who has ever hurt or harmed me,
consciously or unconsciously, in this lifetime or any other,
in this universe, dimension, plane or level of existence or any other.
I offer them grace.

I ask forgiveness for everything I have ever done to hurt or harm another,
consciously or unconsciously, in this lifetime or any other,
in this universe, dimension, plane or level of existence or any other.
I ask for grace.

I forgive myself for everything I have ever done to hurt or harm another,
consciously or unconsciously, in this lifetime or any other,
in this universe, dimension, plane or level of existence or any other.
I accept grace.

I am free.
All chains and restrictions fall from me.
I stand in my full power as a master of the light.

In all direction of time, in all lifetimes, in all dimensions,
on all levels and in all of our bodies.

it is so, it is so, it is so

10 nov 2015