Angelplace On Earth

Soul Realignment, Reiki Healing, Änglakorts Läsningar, Andlig Coaching

Bibliotek Dr Joshua David Stone

Dr Joshua David Stone var grundaren av I AM University, och en av de mest inflytelserika andliga lärarna, ledarna och föregångarna i vår tid. Han hade en Ph.D. i transpersonal psykologi och var licensierad äktenskaps-, familje- och barnrådgivare i Kalifornien, USA. Han föddes i december 1953 och övergick i augusti 2005 till andra dimensioner. 

Han tjänade som officiell talesman för den planetariska uppstigningsrörelsen och gjorde sitt avtryck i medvetandegemenskapen som en produktiv författare, som författade 15 boksvolymen "Easy to Read Encyclopedia of the Spiritual Path", publicerad på flera språk, samt åtta stora upplysta mästartränings kurser och flera omfattande träningsprogram som sträcker sig från kanalisering, astrologins psykologi, Guds boks bok, till hans legendariska 2 000-sidiga rådgivningsmanual, och mycket, mycket mer.

Han tog också Wesak till västvärlden, som värd för Wesak Celebrations i Mount Shasta, Kalifornien, för tusentals människor runt om i världen, och han introducerade inspirerade idéer som att sträva efter "integrerat fullspektrumprismedvetande" för att bli en perfekt levande reflektion av vår Skapare och att överskrida det negativa ego sinnet som ett krav på att förverkliga vår gudomlighet.

Han var en pionjär inom området för andlig psykologi och författade begreppet integrerad uppstigning såväl som det ädla idealet att sträva efter att bli en integrerad uppstigd mästare, båda termer som han tänkte betona vikten av att bemästra och integrera andliga, psykologiska och fysiska / jordiska aspekter av jaget ochh att följa ett integrerat och balanserat tillvägagångssätt för jaget och gudrealisering.

För att underlätta detta syfte att träna aspirerande integrerade upplysta mästare, startade han I AM University, en akronym som står för "Integrated Ascended Masters University. I AM University är idag en global österrikiskbaserad utbildningsinstitution med ett enda fokus: att ge dem som kan förstå det ädla idealet av banbrytande i denna värld som en levande integrerad upplyst mästare med all den utbildning och de verktyg de behöver för att uppfylla denna höga förankring uppåt.

Idag är I AM University den enda integrerade uppstigna mästarutbildningsanläggningen i denna värld. Den står fast på grundval av en omfattande och ständigt växande läroplan som Dr Stone tillägnade sitt livsskapande.

Under 2005 gick Joshua David Stone över till andesvärlden där han fortsätter att andligt stödja utvidgningen av I AM University som fortsättning och som han anförtrottade i Gloria Excelsias händer, hans långsiktiga personliga assistent, god vän och protégé.

På en andlig nivå förankrar han det som kallas "Melchisedek Synthesis Light Ashram", som är ett integrerat inre och yttre ashram plan som representerar alla vägar till Gud. Dr Stones andliga släktskap är en talesman för planetary Ascension-rörelsen, direkt kopplad till Djwkhal Khul, Kuthumi, Lord Maitreya, Lord Melchisedek och Mahatma. Han har också en mycket nära koppling till den Gudomliga Modern; Metatron, Lord Buddha samt en djup hängivenhet till Sathya Sai Baba.

I mitten av 1990-talet blev Stone den första lärarens lärare som någonsin skulle erkänna en UFO-relaterad entitet, Ashtar (som han kallade Master Ashtar), till de uppstigna mästarnas led, genom att införliva läran om mediet Tuella in i sina egna läror.

De femton stora testerna för varje Ljusarbetare enligt Dr Joshua David Stone

 1. Kraft
 2. Berömmelse
 3. Pengar
 4. Sexualitet
 5. Begär
 6. Fixering (attachment)
 7. Överkomma rädsla
 8. Själviskhet
 9. Falsk stolthet
 10. Ilska
 11. Girighet
 12. Svartsjuka
 13. Fåfänga
 14. Överkomma dualitet
 15. Egotism

Läs om dem i böckerna av Dr Joshua David Stone - som t.ex. "How to clear the negative ego".

Källa: https://www.iamuniversity.org/, https://www.sourcewatch.org/index.php/Joshua_David_Stone


Böcker från Dr Joshua David Stone presenteras nedan i ingen särskild specifik ordning. Dessa böcker är en verklig skatt på den andliga vägen mot Ascension och självupptäckt. Dr Stone skrev många böcker och det här är bara några av dem. De flesta av hans böcker är "Easy-To-Read Encyclopedia of the Spiritual Path". 


The Complete Ascension Manual: How to Achieve Ascension in This Lifetime

For those who have the intention but lack the lifetime it would take to study the entire history of spirituality, this extraordinary compendium is a great gift. Stone has gleaned the essentials from vast research as well as intuitive information and woven them into a simple and engrossing exploration of self-realization.

The Complete Ascension Manual is both practical and enlightening. It is a guidebook through the past and a how-to manual for ascension. Created to be read as an overview of the spiritual path, this book explores the world's great religions, Great Masters, spiritual psychology and the Ascended Masters' teachings with specific steps to accelerate our process of ascension.
The Complete Ascension Manual is a thorough introduction to subjects such as: The monad, soul and personality, God and the cosmic Hierarchy, Ascension, the sixth initiation, Twenty ascension techniques to build your Light quotient, Mantras, names of God and words of power, and 147 Golden "Keys" to achieving ascension in this lifetime.


A Beginner's Guide to the Path of Ascension

This volume covers the basics of ascension clearly and completely, from the spiritual hierarchy to the angels and star beings, in Dr. Stone's easy-to-read style. From his background in psychology he offers a unique perspective on such issues as karma, the transcendence of the negative ego, the power of the spoken word and the psychology of ascension.

There are meditations and exercises to assist the reader in integrating the principles of ascension in a practical way. The importance of developing all bodies, the physical, the etheric, the astral and the mental, as well as the higher monadic and soul bodies, is emphasized.
With interesting examples and personal stories, the various spiritual realms and planes are described and the path of initiation is illustrated. This is a book that makes learning enjoyable.


Ascension Activation Meditations of the Spiritual Hierarchy: A Compilation

This book is one of the most profound books ever written to help you achieve your seven levels of Initiation and Ascension! These Ascension Activation Meditations are specifically designed to accelerate your Ascension process and the building of your Light Body and Light Quotient faster, quicker and more efficiently than any other type of meditations you will find on earth. This is because these meditations will invoke the specific help on the inner plane from the Ascended Masters and Angels to help in this process. I like to call this type of Spiritual work the "Rocketship to God"!


The Ascended Masters Light the Way: Beacons of Ascension

This book is dedicated to the saints and spiritual masters of all the religions and spiritual paths that have graced this planet. The lives and teachings of thirty-nine of the world's greatest spiritual beacons provide a blueprint for total self-realization. Inspiring guidance from those who have learned the secrets of mastery in their lifetimes.


Golden Keys to Ascension and Healing: Revelations of Sai Baba and the Ascended Masters

This volume represents the wisdom of the ascended masters condensed into concise keys that serve as a spiritual guide. There are 420 golden keys that present the multitude of methods, techniques, affirmations, prayers, and insights Dr. Stone has gleaned from his own background in psychology and life conditions and his thorough research of all the ancient and contemporary classics that speak of the path to God realization.

The teachings of Sai Baba and other ascended masters are at the core of these keys, and the author has also drawn from various spiritual scriptures such as the Bhagavad-Gita and the Bible. Especially valuable are practical methods to support the ascension process, such as journal writing and spiritual logs, as well as meditations and prayers.


Soul Psychology: How to Clear Negative Emotions and Spiritualize Your Life

The words of Sai Baba, "God equals man minus ego," are echoed by Dr. Joshua David Stone in his seminal work, Soul Psychology. A veteran transpersonal psychologist and family counselor, Dr. Stone teaches us how our entire understanding of ourselves and others is completely changed when we integrate our soul into the way we live our lives. Based on eighteen years of Dr. Stone's practice, this book is not a psychological approach to spirituality. It is rather a spiritual approach to the psychology of everyday living.

At the heart of Soul Psychology is emotional healing through the dismantling of the "negative ego," a psychological cancer that prevents us from acting in accordance with our soul's true nature and purpose. This negative energy drives us to find our security outside of ourselves; whereas the only true security is one that is grounded in having a right relationship with self and a right relationship with the Divine. To guide us onto this path of spiritual ascension, Soul Psychology offers a stimulating new viewpoint that expands the boundaries of traditional spiritual practice, providing a wealth of accessible and powerful meditations and exercises, including

- The six-step process for healing and spiritualizing emotions
- The spiritual science of the seven rays and the twenty-two chakras
- Methods for clearing negative psychic energies that inhibit soul growth
- The one hundred most common pitfalls and traps on the spiritual path


Hidden Mysteries: ETs, Ancient Mystery Schools and Ascension

The Essenes, the Kahunas of Hawaii, Pan and the nature kingdom, the angelic kingdom, the Vedas and Upanishads, the Kabbalah, the Yoga sutras of Patanjali, the Egyptian mysteries, and The Keys of Enoch -- These profound spiritual teachings, unknown to so many on our planet, are a valuable resource to anyone wishing to move further along the path to enlightenment and ascension.

This book contains a wealth of information on esoteric teachings, from the ancient mystery schools to the recently founded religions. More than a mere retelling of well-known facts, the story begins with what may be the most elusive knowledge of our time -- that of the extraterrestrial presence on Earth.


How to Be Financially Successful: A Spiritual Perspective

The guiding principle in Dr. Stone's classic work on business and prosperity consciousness is this: If you desire abundance for yourself, dedicate your life to helping others find abundance as well.
As one of the most successful businessmen of the New Age movement, Dr. Stone has written an easily digestible book full of tools and advice for acheiving prosperity. This book conveys esoteric secrets of the universe that, if mastered, can lead to maximum manifestation results.

Based on personal experience and the deep spiritual, psychological and earthly insights from Dr. Stone's extensive research and application of these principles, this book is like no other in the financial field because it is a holistic approach for life study rather than just another book about money -- it will change not only your finances, but your life.


The Story of Creation: A Compilation

One of the most extraordinary books ever channeled and written on the true Story of Creation from the Ascended Masters' perspective! This book brings forth never before revealed information on the Story of Creation that will change your consciousness of self and life forever! This is all channeled information of myself and a great many of the greatest channels who have ever lived on this planet. All this information is woven together into one of the most comprehensive, compelling, full spectrum prism perspectives on how Creation really occured. Absolutely must reading for all seekers of Self and God Realization!


Cosmic Ascension: Your Cosmic Map Home

Almost all the books on the planet on the subject of ascension are written about planetary ascension. However, because of the extraordinary times in which we now live, in terms of Earth s history, there is a new opening and potentiality to also begin one s cosmic ascension process.
This has never before been available. It must be understood, as Vywamus has said, that in completing our planetary ascension, we are no more than one-tenth of the way up a ten-inch ruler in terms of our cosmic ascension process. This includes most of the ascended masters. We on Earth who are working to complete our seven levels of initation must remember that there are 352 levels of initiation to return to the godhead, or Father-Mother God, at the top of creation. Most of the ascended masters of the entire spiritual hierarchy are not beyond the twelfth initiation. This is not a criticism, just a simple statement of fact.

The question is, What lies beyond the next nine-tenths of the ruler, and how do we achieve our cosmic ascension as well as our planetary ascension (which is no small feat in and of itself)? It is for this purpose that the author was guided to write this book.


Beyond Ascension: How to Complete the Seven Levels of Initiation

This book brings forth incredible new channeled material that completely demystifies the seven levels of initiation and how to attain them. It contains revolutionary new information on how to anchor and open our thirty-six chakras and how to build our light quotient at a rate of speed never dreamed possible.

The book includes a chapter on cosmic ascension and a unique cosmic map that outlines the process of planetary ascension. The map also charts the course for full cosmic ascension through the seven cosmic planes and forty-eight dimensions of reality back to the Godhead and undifferentiated Source.

It contains new information on how to open and anchor our 36 chakras.


Complete Ascension Index: Index of Dr. Joshua Stone's Ascension Series

Did you know that you have a cleansing mechanism built into your nervous system that clears out stress, strain, and pain? The Circle of Grace is a simple active meditation that puts you in charge of releasing excess internal pressure and re-energizing your body with new universal energy whenever you feel the need. Care and maintenance of the aura are vital for your physical health! The Circle of Grace is a wonderful shortcut to attaining and maintaining your lightbody and creating the bright, joyous future that you deserve. It is now time to shed your 3D density in order to gracefully expand into the heightened energies of the Millennium Shift of 2012 and beyond.


Soul Psychology: Keys to Ascension

This book brings forth incredible new channeled material that completely demystifies the seven levels of initiation and how to attain them. It contains revolutionary new information on how to anchor and open our thirty-six chakras and how to build our light quotient at a rate of speed never dreamed possible.

The book includes a chapter on cosmic ascension and a unique cosmic map that outlines the process of planetary ascension. The map also charts the course for full cosmic ascension through the seven cosmic planes and forty-eight dimensions of reality back to the Godhead and undifferentiated Source.


How to Teach Ascension Classes

This book serves as an ideal foundation for teaching ascension classes and doing workshops. The inner-plane ascended masters have guided Dr. Stone to put together this book, using his Easy-to-Read Encyclopedia of the Spiritual Path as its foundation. Here you will find an entire one- to two-year program of classes for teaching from one to hundreds of student initiates.

Teaching or setting up a class in your home to facilitate ascension realization is one of the most important services one could offer one's friends, students, and even family. With this book it is easy. Details on how to start and end every class are given, as well as outlines for 132 classes. Also included are suggestions on how to observe the major holy days that the inner-plane ascended masters would like us to celebrate on Earth.

Using his teaching experience, Dr. Stone has outlined all the logistical and third-dimensional considerations that will come up. The only tools a class leader needs are books and meditation tapes.

 


Revelations of a Melchizedek Initiate

This book traces the author's journey of ascension through the seven levels of initiation, through the process of anchoring and activating his fifty chakras, expanding to a 99-percent light quotient, then on to anchoring and fully activating all twelve bodies, which include the five higher bodies. Exactly how this is done is shared, and in-depth information is given on the workings of the inner-plane ashram under the guidance of Djwhal Khul, Lord Maitreya and Lord Melchizedek.

You are invited to journey with Stone as he unfolds the process of his initiations, beginning at the sixth, moving through the equivalent of the tenth intiation and into the beginning of the eleventh. Written as a personal log, this book shares, in an open and candid manner, dreams, meditations, conversations with the masters, spiritual background, thoughts and reflections, and actual ascension experiences.


How to Release Fear-Based Thinking and Feeling: An In-depth Study of Spiritual Psychology

One of the most profound and in-depth books ever written on how to release fear-based thinking and feeling and change it to love-based thinking and feeling. A revolutionary cutting-edge master thesis on the subject of Spiritual Psychology and how to realize it. The reader will never be the same after reading this book. Each chapter will transform and shift your consciousness like an attitudinal and emotional "chiropractic adjustment." By the time you are finished with this book you will see life with totally new eyes! Absolutely electrifying reading! One of the most profound books ever written in the field of Spiritual Psychology and Psychology! Totally cutting-edge!

 


How to Achieve Self-Realization Through Properly Integrating the Material Face of GOD: A Compilation

This book is a compilation from my 40 volume Ascension Book Series of my best chapters focusing on how to realize God in the Material Face of reality! This is one of the most revolutionary and cutting-edge books you will ever read! Everyone seeks God in a Spiritual sense, Mental sense and Emotional sense. Very few people realize, however, that to fully realize God in the highest and most full sense of the term, this must be realized on all Four Faces of God. This includes the honoring and sanctification of the Material Face of God. This is one of the few books ever written on this planet which explores this cutting-edge subject. This book is guaranteed to enhance your experience of God enormously and is guaranteed to accelerate your path of initiation and Ascension. To fully realize God everyone must fully physically embody God on Earth, and must demonstrate and be God on Earth. This book will totally open your consciousness and eyes to how to appreciate and sanctify this most blessed aspect of God!

 


Your Ascension Mission: Embracing Your Puzzle Piece

We are all as unique as individual snowflakes, intricately designed so that no two are alike; yet when observed as a whole, we form the blended essence of lightworkers, merging into vaster and fuller aspects of God, the one great whole. Each of us holds a very specialized piece of the divine puzzle of God, or the whole. The more attuned we become to God, the more we are called to find and fulfill that specialized piece of the puzzle belonging to ourselves alone. When we find this puzzle piece and embrace it, we are then able to fulfill our divine mission on this Earth. In this book, Dr. Joshua David Stone shows how each person's puzzle piece is just as vital and necessary as any other.


Letters of Guidance and Teaching On the Path of Initiation and Ascension

"Letters of Guidance and Teaching On the Path of Initiation and Ascension" is a most wonderful book. By the grace of God and the Masters I receive thousands of letters and e-mails from people all over the world who have read my books and have written me heartfelt letters seeking Spiritual guidance, teaching and individual and relationship counseling! This book is a wonderful collection of Spiritual and psychological teachings on every subject under the sun. It is also a most incredible Spiritual counseling book. You will read how I help people to solve the most in-depth Spiritual challenges in this most easy to understand, practical and integrated style! These letters of teaching are priceless Spiritual jewels which you will want to read over and over again! Spiritually electrifying reading!


Ascension and Romantic Relationships

Inspired by Djwhal Khul, Dr. Joshua David Stone has written a unique book about relationships from the perspective of the soul and monad rather than just the personality. This presents a broader picture of the problems and common traps of romantic relationship and offers much deeper and spiritually sound guidance and advice. Drawing on his experience as a psychotherapist and licensed marriage, family, and child counselor, Dr. Stone has written an excellent manual for initiates, disciples, and ascended beings.

 


Manual for Planetary Leadership

Here at last is an indispensable book that has been urgently needed in these uncertain times. The book lays out, in an orderly and clear fashion, the guidelines for leadership in the world and in ones' own life.

All the areas of our society and personal life that need discipline and leadership are pointed out. A firm foundation and guidance from a psychological and spiritual perspective are offered for change. The ascended masters are called upon for their wisdom and sometimes opinions on the matters ranging from the political arena to science and religion.
This book serves as a reference manual for moral and spiritual living and also offers a vision of a world where strong love and the highest aspirations of humanity triumph.


Questions & Answers on the Path of Ascension and Self-Realization

This is a most wonderful book of Spiritual and Psychological guidance in a question and answer format covering a wide range of fascinating topics! This book answers a great many age-old questions of life that all on the Spiritual Path seek answers to. Of the 40 books Dr. Stone has channeled and written, this may be one of the most interesting because the wide range of questions students and friends have asked him and he has here catalogued for you. This book literally answers just about every question one can think of on a Spiritual, Psychological and Physical/Earthly level as it relates to the Path of Self Realization and God Realization!


How To Clear The Negative Ego

There is no more important lesson in life to understand, then it is your thoughts that create your reality! Your thoughts create your feelings, emotions, behavior and what you attract and magnetize into your life. Many people think that we see with our eyes. The truth is we see through our consciousness, minds and belief system! There are in truth only two philosophies and feelings and emotions in life. The philosophy and feeling of fear, and the philosophy and feeling of Love. The key to realizing God is to only think and feel from your Love based/Spiritual/Christ/Buddha mind. This is why the Bible states, "Let this mind be in you that was in Christ Jesus!" It is by mastering our mind that all negative feeling and emotions can be released and one can learn to live in self mastery, centeredness, unconditional love, joy, peace, forgiveness, nonjudgmentalness and equanimity at all times!


The Full Spectrum Synthesis Bible: Wisdom Quotes of the Masters of All Religions and Spiritual Paths!

This new book, I very humbly state, is one of the most profound books I have ever written! This book contains exactly what the title states: the best "Wisdom Quotes" the world has ever known from all religions and all Spiritual paths. All Bibles of all religions are wonderful and beautiful. This most unique book is literally a "Synthesis Bible" of the best wisdom quotes in my 40 volume Ascension Book Series and of all religions and all paths back to God! It has been my greatest joy to write this book and one that has taken an enormous amount of work to put together. It is guaranteed to transform your consciousness. The wisdom quotes contained within will come back to you in times of need, like mantras, to keep you centered, clear, and totally within an efficient perception of reality, as God would have it be! Totally electrifying Spiritual reading! I do not believe a "Synthesis Bible" has ever been written on this planet before! Must reading for all lightworkers! You will enjoy it immensely! Literally every sentence of this entire book is filled with the Love, Light, Wisdom and Power of God and the Masters!


The Soul's Perspective on How to Achieve Perfect Radiant Health: A Compilation

One of the most revolutionary and profound books ever written on the subject of how to achieve perfect radiant health from God's or the Soul's perspective. There are thousands of books on physical health which are excellent; however, they only focus on the physical level of health. This book is a self-help book giving you in-depth training on how to achieve perfect physical health from a Spiritual, mental, emotional, energetic, physical and Earthly level. Health will be profoundly increased by any person if they approach it from all the levels I have mentioned. This book is a revolutionary cutting-edge book that addresses the other 90% of how to achieve perfect health that traditional modalities don't often consider! Spiritually electrifying reading!

 


Ascension Index


Secrets of the Ages as Revealed by Spirit and the Masters


Soul Psychology: Keys to Ascension

There are tens of thousands of self-help books on psychology and human relationships; however, there are very few that integrate the topics of the soul and spirit into the picture. Most books on this subject focus on personality-level self-actualization. The new wave in the field of psychology is transpersonal or soul psychology, which will lead to monadic psychology for the more advanced students of the path.

The entire understanding of psychology is completely changed when the soul is properly integrated. It has been said that personality-level self-actualization brings happiness, soul-level self-actualization brings joy, and monadic- and spiritual-level self-actualization bring bliss.


Integrated Ascension: Revelation for the Next Millennium

This book is one of the best books ever written on the subject of how to achieve your Ascension in this lifetime, in a balanced and integrated manner. A great many people and lightworkers are working on achieving their Ascension or Self Realization; however, they are focusing on a Spiritual level and not integrating their Ascension or Self Realization on a Psychological and Physical/Earthly level. This book is one of the few books available that teaches readers in a very easy to understand and practical manner, how to achieve this on all three levels of your being (Mind/Body/Spirit) in an integrated and balanced manner. This book is totally revolutionary and cutting edge! Absolutely electrifying reading!

 


How to Achieve Self-Realization Through Properly Integrating The Material Face of God: A Compilation

This book is a compilation from my 40 volume Ascension Book Series of my best chapters focusing on how to realize God in the Material Face of reality! This is one of the most revolutionary and cutting-edge books you will ever read! Everyone seeks God in a Spiritual sense, Mental sense and Emotional sense. Very few people realize, however, that to fully realize God in the highest and most full sense of the term, this must be realized on all Four Faces of God. This includes the honoring and sanctification of the Material Face of God. This is one of the few books ever written on this planet which explores this cutting-edge subject. This book is guaranteed to enhance your experience of God enormously and is guaranteed to accelerate your path of initiation and Ascension. To fully realize God everyone must fully physically embody God on Earth, and must demonstrate and be God on Earth. This book will totally open your consciousness and eyes to how to appreciate and sanctify this most blessed aspect of God!

 


Esoteric Psychology and the Science of the Rays and Chakras of God:A Compilation

This book is a most wonderful compilation of the psychological science of the Seven Rays and Chakras from all the best chapters in my 40 volume Ascension Book Series! The esoteric science of the Rays and Chakras may be the single most important understanding in the entire field of psychology and is totally not understood in the world today. This book contains the most cutting-edge information you will find on this entire planet on this subject. It is explained in a very easy to understand and practical manner and is guaranteed to completely revolutionize your understanding of self, God, and Spiritual and Soul Psychology. Absolutely Spiritually electrifying reading. Must reading for all Spiritual Seekers at all levels of understanding and self mastery!


The Ascension Names and Terms Glossary

The Ascension Names and Terms Glossary is the only comprehensive Ascension Glossary that has been written at this time on the planet! The Ascension Movement and Ascended Masters' Teachings are one of the biggest and fastest Spiritual Movements on this planet. The challenge is that for new, intermediate, and even adveanced Masters and students, there are an enormous number of terms and Masters to be defined and understood. For the first time, in this easy to understand book, this has been done. This is one of the few Glossaries on this planet that you can just pick up and read any place in the book and it will accelerate your Initiation and Ascension path enormously! This book is literally must reading for all people on a Spiritual Path or Path of Initiation and Ascension!


The Universal Laws of God

Everything in God's infinite universe is governed by laws. These laws apply on a Spiritual, Mental, Emotional, and Physical/Earthly level. By understanding these laws, they can be invoked to speed up our Spiritual evolution literally a thousand times faster than would normally occur. Within this book you will find some of the most profound principles of life which, if followed, will save you lifetimes worth of effort, and will give you results that will boggle your mind and completely transform and resurrect your consciousness. Practicing the Universal Laws of God, as outlined within these pages in a very easy to understand and practical manner, with some of the most profound wisdom quotes of the Masters of old, will take you to the Promised Land and allow you to not only dream, but also to live the impossible dream! Heed the wisdom that is being revealed to you. It's worth its weight in gold!

 


The Golden Book of Melchizedek: How to Become an Integrated Christ/Buddha in This Lifetime

One of the most revolutionary, cutting-edge books ever written on Melchizedek, Ascension, and the Path of God Realization! Absolutely Spiritually electrifying reading! Truly a Revelation for the next Millennium!This book explores how to achieve Self Mastery and God Realization on a Spiritual, Psychological, and Physical/Earthly level, and how to balance the three. It must be understood, to achieve God Realization at the highest level, one must be aware that there are "Four Faces of God"! There is a Spiritual, Mental, Emotional, and Material Face! This most remarkable book explores and provides tools and techniques for achieving Self Realization in this lifetime, in a most comprehensive, easy-to-read, easy-to-understand and practical manner! This book is guaranteed to revolutionize and dramatically transform anyone's consciousness who reads this book! This book is literally pulsating with Cosmic and Divine Spiritual energies! It literally holds within it the secret codes, wisdom, insights, and tools to unlock the Mysteries of Creation!