Angelplace On Earth

Soul Realignment, Reiki Healing, Änglakorts Läsningar, Andlig Coaching

Andra läggningar & tjänster

De här kortlekarna fokuserar djupare på den andliga resan och är ett bra hjälpmedel att växa andligen. Jag väljer ibland också att ta in och lägga till änglakort för en mer detaljerad läggning. De här läggningarna är djupgående och brukar ta mer tid i anspråk än änglakortsläggningarna. Du får en bättre förståelse för din personliga andliga utveckling.

     Sacred Geometry Cards

Läggningen visar dig var du står och vart du är på väg när det gäller din medvetenhet och delaktighet i medvetandets utveckling och evolution. Korten tydliggör vår perception och uppfattning av vår verklighet. Du får meningsfulla insikter om mikrokosmos och makrokosmos. Korten speglar "the language of light" som kallas Sacred Geometry.

     The Keys to the Universe Cards

Hjälper dig att förstå och accelerera din resa till vidareutveckling och upplysning. Du får råd och nycklar som hjälper dig att komma vidare på din andliga resa.

     Ascension Cards

Korten används både som en daglig källa till guidning och inspiration och som mer djupgående vägledning. De visar också var du står just nu och vad du behöver jobba med på din resa mot uppstigning, Ascension.

Beställ Tarot- & kortläggningar samt andra tjänster