Angelplace On Earth

Soul Realignment, Reiki Healing, Änglakorts Läsningar, Andlig Coaching

Äkta kärlek, illusioner och egot

Kärlekens syfte är att släppa taget om fördömande fullständigt. För att släppa fördömande fullständigt behöver du släppa taget och släppa allt som varit. Det som varit existerar inte längre. Det är borta och kommer aldrig tillbaka.

Det kan bara stanna energimässigt om du låter ditt ego behålla det här. Om du släpper det vet du inte längre vad som egentligen var i det förflutna, och det är inte viktigt.när det inte är viktigt och du kan inse att du inte vet något om det kan du bara känna kärlek. Du kan släppa taget både för dig själv och hjälpa andra när du släpper det förflutna.

Egot tror på separation och att du kommer att bli sårad eller har redan blivit sårad.egot will att du sätter upp ett skydd. Du behöver inte skydda dig själv om ingen kan såra dig.det enda sättet att bli sårad är att lyssna till ditt ego. Släpp taget om egot som tror på separation. Du är inte separerad. Vi är alla sammankopplade. Det finns i verkligheten inga dåliga människor. Essensen av alla är ren kärlek. Livets omständigheter gör att några av oss sätter upp skydd och utesluter andra. Men det är inte verkligt. Det är en illusion.

Riktig kärlekar kärlek med total acceptans. Riktig kärlek sätter inte restriktioner på andra människor. Du kan inte vänta på att en annan person skall göra så att du känner dig bra och älskad. Riktig kärlek kommer från dig. Från essensens inom dig. Ingen annan kan göra så att du känner dig fri och lycklig. Det kommer från dig själv. Från det gudomliga som redan finns inom dig. Ditt ego vill få dig att tro att det finns någon därute som kan uppfylla kärleken du söker. Du måste vara det du söker. Det betyder att släppa egot och förväntningar. Då kommer du att attrahera det du söker. Det kommer att kommer, därför att du hittar den sanna kärleken inom dig och det kommer inte att finnas behov av att hitta någon som kan komma med den till dig.

Du känner skuld när du söker sann kärlek utanför dig själv därför är alla relationer i ditt liv en lektion i äkta kärlek och en stor spegel för dig så att du kan se vad du behöver jobba med. Ingen är speciell. Vi är alla redan perfekta och vi behöver bara låta slöjorna som skymmer vår sikt falla. En i taget. Att söka en relation du tror kommer att fylla det du tror att du saknar kommer bara att göra dig illa. Kanske inte direkt, men till slut. Bara för att ingen person kan göra det för dig.det är orättvist att förvänta det för det är overkligt. En bild eller förväntan som egot skapt är aldrig verklig.

Meningen med kärlek är att förstå enhet. Vi är alla lika andligen. Vi känner bara till kärlek andligen. Egot är en skapelse från vårt jordeliv och skapar bara illusion av separation. När du ser och hittar kärleken inom dig, finns det inget behov att söka utanför dig själv. Det är också omöjligt att fördöma delar av en relation och älska delar av den.det är inte sann kärlek och inte en sann relation.det du inte har upptäckt i dig själv kan du inte se i någon annan. Därför att du inte vet hur det ser ut och hur det känns.

Ovanstående är tankar från A Course In Miracles

Ljus & kärlek

Anne

21 nov 2015