Angelplace On Earth

Soul Realignment, Reiki Healing, Änglakorts Läsningar, Andlig Coaching

Angelplace önskebrunn

Önska dig något i önskebrunnen. Tankar är starka och skapande. Rikta din energi mot Änglarna och Universum. Skriv sedan ner din önskan. Din önskning behöver bara vara tydlig för dig själv och änglarna.

Önskebrunn